Pieczenie ustało :)
Skóra wygląda ok.
Poparzeń nie stwierdziłam.